Vitamíny v chove gekonov (Only the Slovak language) 

 
 
Pri svojom chove som doteraz využíval predovšetkým osvedčenú kombináciu Roboranu H, ktorú som premiešaval a striedal z čistým vápnikom ReptilCal (určeným pre plazy), alebo Plastinom. Niektoré kŕmenia som neposýpal kŕmny hmyz touto zmesou ale len čistým vápnikom. Niektoré kŕmenia  podávam čistý terarijný vápnik ReptilCal. Vitamíny a minerály samozrejme striedam a najčastejšie s Necton MSA alebo Reptivite D3. Samozrejme tieto minerály sú plnohodnotné a komplexné. Ja však monovitaminózne podávanie aj z komerčných predsudkov neaplikujem. Zvášť pre rod. Rhacodactylus používam vápnik Repashy. Raz mesačne podávam Hydrovit AD3 - mikroter špáradlom namočeným o pysk zvieraťa.